(Beauty Garden過往美容作品) 媽媽救星*肚皮緊緻 | 香港美容網 Hong Kong Beauty Salon

Beauty Garden 過往美容作品

作品參考 / 最新消息:媽媽救星*肚皮緊緻

媽媽救星*肚皮緊緻


多謝客人分享真實照片❤️產後的她因為肚皮色素沈澱 及皮膚鬆弛,而冇晒自信、心情變差。

試過不同嘅方法都失敗,最後經朋友轉介黎到我地公司Beauty Garden 試做HIFU BODY~
做左3次已經有好明顯嘅改善 , 希望客人可以以最佳狀態迎接夏天 :)

 s